OKAZJA - Anatomia zwierząt domowych
III Wydanie Anatomii zwierząt domowych mieści nowy rozdział ",Przekroje anatomiczne i cykl obrazowania", oraz 115 uaktualnionych rycin.


Każdy publicysta, a zwłaszcza chirurg, w swej pracy sięga do anatomii, by upewnić się, czy postawił prawidłową diagnozę, i aby przygotować plan operacji oraz wybrać najkorzystniejszą, najmniej traumatyczną technologię innowacyjnania. Ważne jest więc źródło, z którego taką informację uzyska. Anatomia zwierząt domowych gromadzi ideę anatomii klinicznej, co powoduje, iż jest ona niezbędna zarówno w nauczaniu weterynarii, jak i w dalszej praktyce lekarskiej.
prof. Dr hab. Ryszard Badura


Anatomia zwierząt domowych zawiera:
- wiadomości z zakresu nauk podstawowych, takich jak histologia, embriologia i fizjologia,
- rozdział dotyczący anatomii kliniczno-topograficznej,
- liczne, wyśmienitej jakości, barwne ryciny, zdjęcia, rentgenogramy, ultrasonografy, tabele,
- obowiązujące miana anatomiczne w języku polskim i łacińskim.

Podobne produkty