OKAZJA - Regulator temperatury, sterownik do kotła zasypowego proton algorytm pid marki Prond

Chwilowy brak produktu
Regulator PROTON PID jest unowocześnioną wzbogaconą o algorytm PID wersją sterownika PROTON co czyni go jednym z najistotniej niezawodnych a równocześnie najistotniej oszczędnych sterowników na rynku. Mikroprocesorowy regulator PROTON PID asygnowany jest do sterowania pracą dmuchawy i pompy obiegowej w instalacjach C.O., ma wyjście do podłączenia zdalnego sterowania co jeszcze bardziej powiększa jego zastosowaneczność.

Sterownik ten w sposób ciągły i równocześnie samoczynny steruje dmuchawą, i utrzymuje ustawioną na kotle temperaturę na poziomie stałym. Takie rozwiązanie iż nie mają miejsca gwałtowne skoki temperatury w kotle. Użycie tego regulatora polepsza ergonomię stosowania: nie trzeba ingerować w ustawiania sterownika w przypadku zmianiy opału (paliwa).

Sterownik PROTON PID dodatkowo szereg funkcji w jakie pozostał wyposażony sterownik PROTON.


Płynna regulacja obrotów dmuchawy - NOWY ALGORYTM
Regulator PROTON PID posiada możliwość ustawienia maksymalnych i drobnych obrotów dmuchawy, co zezwala na precyzyjne dostosowanie mocy z jaką będzie pracowała dmuchawa.
Stopniowe załączanie dmuchawy od niepokaźnych do maksymalnych obrotów wydłuża żywotność silnika oraz zapobiega nagłemu spalaniu gazów nagromadzonych w kotle (tzw. Strzelanie). W regulatorach konkurencji jest wyłącznie jeden parametr odpowiedzialny za moc dmuchawy – w regulatorze PROTON PID można ustawić niewiele znaczące i maksymalne obroty.

Kontrola opału
Działanie tej funkcji polega na redukowaniu obrotów dmuchawy do minimum w chwili wykrycia poprzez regulator spadku temperatury mimo załączonego nadmuchu. Zmniejszenie prędkości dmuchawy nie sprawia nadmiernego ochładzania kotła C.O. Funkcja ta uaktywnia się po 30 minutach jeżeli temperatura zadana została osiągnięta, albo po 2 godzinach jeżeli temperatura zadana nie pozostała osiągnięta (tryb rozpalania – 2 godziny).

Funkcja anty-zamarzanie
Poniżej 5°C regulator włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych składników instalacji C.O (najbardziej narażonych).

Funkcja anty-stop
Po sezonie grzejnym, co 14 dni na 1 minutę zostaje załączona pompa obiegowa - zapobiega to zastaniu się pompy w okresie letnim - funkcja działa przy włączonym regulatorze.

samoczynne zachowanie nastaw
Regulator automatyczne zachowanie nastaw przy zaniku zasilania, i powrót to wcześniej wykonywanej pracy po ponownym pojawieniu się zasilania.

Powrót do ustawień fabrycznych
Regulator ma możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Funkcja ta jest przydatna w momencie rozregulowania regulatora poprzez niedoświadczonych operatorów.

Termostat awaryjny automatyczny
Zewnętrzny termostat (termostat awaryjny) pełni funkcję zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem, które może być konsekwencją uszkodzenia regulatora lub nieodpowiednią obsługą. Jest to specjalny element, który odcina zasilanie dmuchawy przy temperaturze kotła 90°C.

właściwości programowalne przez użytkownika
Czas przedmuchu, czas przerwy między przedmuchami, maksymalne i niewielkie obroty dmuchawy, temperatura załączenia pompy obiegowej, temperatura wyłączenia regulatora.

właściwości programowalne przez instalatorów
Regulator PROTON PID oprócz trybu konfiguracji dostępnego dla każdego użytkownika ma specjalny tryb, który umożliwia ustawienie parametrów serwisowych (dodatkowa instrukcja serwisowa).
Tryb serwisowy umożliwia zaprogramowanie:
charakterystyki dmuchawy – dzięki temu parametrowi nasz regulator może współpracować z każdą dmuchawą przystępną na rynku (do określonej max. Mocy)
moc dmuchawy podczas przedmuchu – sami decydujemy z jaką mocą ma pracować dmuchawa podczas przedmuchu
zakres ograniczania obrotów dmuchawy – ile stopni przed temperaturą zadaną ma ograniczać obroty dmuchawy
temperaturę minimalną kotła

OPCJA ZDALNEGO STEROWANIA
Do regulatora PROTON PID można podłączyć zdalny panel sterujący albo termostat pokojowy. Podłączenie zdalnego panelu umożliwia pracę regulatora w dwóch trybach: pokojowy i kotła. Podłączenie standardowego termostatu pokojowego zezwala na utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zdalnemu sterowaniu możemy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu co daje oszczędności opału nawet do 30%.

informacje technologicznE

Histereza - 1°C
Zakres ograniczania obrotów - 6 °C
Czas reakcji - 30 min.
Temperatura załączania pompy obiegowej - 25-70 °C
Zakres nastaw temperatury - 35-90 °C
Czas przedmuchu - 5-59 s (możliwość wyłączenia)
Czas między przedmuchami - 1-30 min
Maksymalna szybkość dmuchawy - 12 st.
mała prędkość dmuchawy - 1 st.
Temperatura wyłączenie regulatora - 25-50 °C
Temperatura załączenia termostatu
awaryjnego sprzętowego zewnętrznego - ok. 90 °C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego sprzętowego wewnętrznego - ok. 93 °C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego programowego - 92 °C
Temperatura otoczenia w trakcie pracy regulatora - 5-45 °C
Napięcie zasilające - ~230 V
Zakres pracy czujnika temperatury - 1-100 °C
Obciążalność wyjścia pompy (~230 V) - 100 W
Obciążalność wyjścia dmuchawy (~230 V) - 100 W
pobór mocy regulatora - 2 W
Włączenie pompy w niskich temperaturach - poniżej 5 °C
Włączanie pompy co 14 dni na 1 minutę - uniemożliwia to zastaniu się pompy po sezonie cieplnym (warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)
wymiary regulatora (długość, szerokość, grubość) - 145 x 75 x 40 mm
Rozstaw otworów do mocowania na ścianie - 161 mm

Najpopularniejsze produkty